Articles View

ID 164
Authors Z. KARVALICS László
Title Információ, tudás, társadalom, gazdaság, technológia
Title (translation) Information, knowledge, society, economy, technology
Subtitle egy egységes terminológia felé
Subtitle (translation) towards a clear terminology
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2005/4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.V.2005.4.1
Abstract Az információs társadalommal kapcsolatos kifejezések egyre inkább olyan szerkezetben és olyan tartalommal jelennek meg, amelyek a tisztázás helyett már mostani állapotukban is inkább nehezítik a megértést és a párbeszédet, az uniós dokumentumok szóhasználata pedig kifejezetten elmélyíti a fogalmi zűrzavart (következetlenül és esetlegesen használják az információs társadalommal kapcsolatos szócsaládot). A tanulmány bemutatja, hogy egy leegyszerűsítő és leszűkítő (a távközlésre és a számítástechnikára fókuszáló, eredeti jelentésétől mérföldekre távolodó) „információs társadalom” fogalommal szemben teljes joggal vetődött fel az igény a valódi, az oktatás, a tudomány, az innováció, a tartalom (content), a kultúra felől bejárható dimenziókat tükröző kifejezésre. Amellett érvel ugyanakkor, hogy nem sikerült a jelentéstöbbletet a tudáshoz kötődő új kifejezésekkel érzékeltetni, az értelmezések továbbra is önkényesek. Nem meglepő, hogy ezek után visszatérést javasol az „információs társadalom” fogalmának eredeti, komplex, paradigmatikus, holisztikus értelmezéséhez.
Abstract (translation) Terms referring to the information society appear mote and mote frequently in such structures and with such denotations which, instead of clearly referring to well-defined content, make understanding and dialogic argumentation rather difficult. In addition to this, the wording of EU documents is deepening conceptual confusion even further because the vocabulary of the information society is used in an inconsequent and incidental way. The paper explicates that, as opposed to the over-simplified and restricted perception of the „information society" (focussing only on telecommunications and information technology, miles apart from its original meaning), a fully justified need has emerged for flat and clear terms reflecting its true dimensions that can be approached from the angles of education, science, innovation, and content, that is to say, culture. The author argues that so far we have not been able to express the expansion of meaning with new terms involving ..knowledge", and interpretations remain arbitrary. It is not surprising that, having established this, he advocates returning to the original, complex, holistic and paradigmatic interpretation of the notion of an information society".
Language Hungarian
Pages 7-17
Column