Articles View

ID 155
Authors BESSENYEI István
Title Napló a hálózati tanításról
Title (translation) The educator's blog on his networking experiments
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2005/3
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.V.2005.3.4
Abstract A Nyugat-Magyarországi Egyetemen szervezett eLearning kísérlet az internettel támogatott oktatásra épült. Mivel az előzetes tudás szintjei és a konkrét cselekvési igények az egyes tanulók esetében nagyon különbözőek lehetnek, nem lehet minden résztvevő számára kötelező vagy elvárható utakat előírni. Emiatt a függő változókat a képzési idő és az elágazó, projekt-jellegű, kollektív tudástermelésen alapuló tanulási utak jelentik. A kísérlethez választott módozatban a kimeneti eredmény egységes volt, mivel minden hallgató olyan jellegű elágazást választhatott, amelyet saját előzetes tudásának figyelembe vétele megkövetelt, s annyi időt fordíthatott a tanulásra, amennyi a saját tanulási stílusának és a saját tempójának a legjobban megfelelt. A kitűzött célok és a megvalósult projekt közötti különbségek jó része abból fakadt, hogy kötött időbeli és erőforrásbeli korlátok között kísérleteztek olyan tanulási formákkal, amelyek rugalmas időbeli kereteket igényelnének, és új együttműködési formák alkalmazását, a tanulás, a tudás és a tudáselosztás újradefiniálását kívánnák meg.
Abstract (translation) The eLearning experiment organized at the West-Hungarian University was based on the Internet. Because the background knowledge and the actual needs of individual students can be very different, it is inadequate to specify the same requirements and ways of learning for each participant. Consequently, they opted for varying learning times, individual or group projects, and collective knowledge generating learning methods as dependent variables. Because every student could choose a project and learning time that was most suited to his of her background knowledge and study methods, the selected experimental methodology resulted in rather uniform results. Most of the differences between the set goals and the results achieved were due to the fact that the experiment, using the learning methods mentioned above, was carried out within time constraints and with limited resources. In fact, these methods would require more flexibility, mote room for cooperative learning, and a redefinition of knowledge and knowledge-sharing.
Language Hungarian
Pages 47-62
Column