Articles View

ID 147
Authors BENNETT Colin
Title Információpolitika és adatvédelem
Title (translation) Information Policy and Information Privacy
Subtitle a szabályozás nemzetközi fórumai
Subtitle (translation) International Arenas of Governance
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2005/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.V.2005.2.5
Abstract Bennett a személyes adatok védelmére kialakított európai és észak-amerikai jogi eszközöket hasonlítja össze. Mivel Amerikában az „információs privát szféra” (information privacy), Európában pedig a „személyes adatok” (personal data) védelmére eltérő szabályozási eszközöket alkalmaznak, elkerülhetetlennek látja egységes nemzetközi szabályozás kialakítását. A globális szabályozást ezen a különféle szereplők sokaságát, valamint igen változatos koordinációs és működési módozatokat magában foglaló komplex területen a szellemi tulajdon védelmének megoldásaihoz hasonlítja, a személyes adatok határokon átívelő továbbításának kereskedelmi kontextusában. Víziója szerint a globális szabályozás egyik lehetséges színtere a Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization, WTO).
Abstract (translation) Bennett compares the legal means of personal data protection in Europe and in North America. Since American „protection of privacy" and European „data protection" use different instruments of regulation, he deems that international regulation would be essential. This kind of global regulation would involve a multitude of different actors, and function in a complex field using highly varied methods of coordination and operation. In this respect it can be compared to the regulation used in the protection of intellectual property, where personal data are conveyed across borders in a commercial context. According to the author's vision, one possible arena for implementing global regulation would be the World Trade Organization.
Language Hungarian
Pages 75-97
Column Privacy