Articles View

ID 134
Authors VEDRES Balázs, BRUSZT László, STARK David
Title A technológiák szervezése és a szervezés technológiái
Title (translation) Organizing Technologies
Subtitle az online civil szerveződés főbb műfaji formái Kelet-Európában
Subtitle (translation) Genre Forms of Online Civic Association in Eastern Europe
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2005/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.V.2005.1.2
Abstract Hogyan szerveződnek az online civil társaságok Kelet-Európában? A szerzők – az ehhez felhasznált technológiai megoldások kombinációit figyelembe véve, 1585 kelet-európai civil társaság honlapjairól gyűjtött adatok alapján – a társaságok online megjelenésének öt főbb típusát, illetve jellegzetes „műfaját” formáját különböztetik meg: hírlevelek, interaktív platformok, többnyelvű felhívások, telefonkönyv jellegű adattárak és brosúrák. Ez az osztályozás nem a fejlődési szakaszokat tükrözi. Az újabb honlapok inkább tekinthetők saját műfajuk tipikus képviselőinek, mint a régebbiek, s ez arra utal, hogy az egyes formák egyre határozottabban körvonalazódnak. A hiperlinkek struktúrájának a szerzők által végzett vizsgálatai nem igazolják a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenné váló közéleti részvételre alapozott, globális civil társadalom kialakulásával kapcsolatos utópisztikus várakozásokat, hanem azt mutatják, hogy a honlapok transznacionális típusaira nem jellemző a részvételi jelleg. Míg más paradigmák szószólói a felhasználók online hozzáférési lehetőségeinek egyenlőtlenségeire koncentrálnak, a szerzők a honlapok hozzáférhetőségében mutatkozó egyenlőtlenségeket a keresőprogramok technológiáján keresztül vizsgálják és megmutatják, hogy ezek a különféle típusú civil társasági honlapok esetében hogyan változnak.
Abstract (translation) How do civic associations in Eastern Europe organize themselves online? Based on data collected on 1585 East European civil society Web sites, the authors identify five emergent genres of organizing technologies: newsletters, interactive platforms, multilingual solicitations, directories, and brochures. These clusters do not correspond to stages of development. Moreover, newer Web sites are more likely to be typical of their genre, suggesting that forms arc becoming more distinctive. In contrast to the Utopian image of a de-territorialized, participatory global civil society, the authors' examination of the structure of hyperlinks finds that transnational types of Web sites are not inclined to be participatory. Whereas other paradigms focus on inequality of users' online access, the authors probe inequality in the accessibility of Web sites to potential users through search engine technology and show how this varies across different types of civil society Web sites.
Language Hungarian
Pages 23-40
Column Civil társadalom