Articles View

ID 128
Authors Z. KARVALICS László
Title Internet és társadalomtudomány
Title (translation) Internet and social science
Subtitle a kutatás helyzete
Subtitle (translation) the state of affairs in the field of research
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2004/3-4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.IV.2004.3-4.18
Abstract Az Internet-tudomány az elmúlt években végigment a diszciplínává válás útján. Létrejött mint-egy félszáz lektorált szakfolyóirata, amelyek közül a legjelentősebbek bebizonyították, hogy ma már nemigen van modern társadalomtudományi ütközet digitális segédcsapatok nélkül. A referencialáncba szerveződő Internet-szakirodalom mára mintegy félezer kötetet számlál, kb. két tucat „klasszikus" és 50-60 szignifikáns munkával. Gyorsan növekedik a szakosított kutatóintézeti hálózat, a világon kb. félszáz frissen létrehozott intézettel és évente kb. 400 jelesebb Internet-vonatkozású konferenciával. A szerző összefoglaló tanulmányában az egyre táguló kutatási univerzum tagolódását mutatja be, négyféle tengely mentén rendszerezve az Internettel kapcsolatos társadalomtudományi kutatásokat.
Abstract (translation) The emerging Internet-science has recently undergone the process of becoming a new discipline. It has about fifty reviewed journals, the most important of which have proved that today there are virtually no up-to-date battles in the field of the social sciences without digital reinforcements. The professional literature dealing with the Internet, organized in various chains and networks of reference, can rightfully boast of approximately half a thousand volumes, two dozens of "classics", and 50 to 60 significant opuses. There is a fast-growing network of research institutions, with about fifty newly established institutes specializing in various aspects of the Net or the Web. About 400 international conferences are annually held on Internet-related issues. In his comprehensive study the author demonstrates the articulation of this expanding universe of research, digesting and systematizing social and theoretical studies of the Internet along the following four principal axes of investigation: online research, online social science, Internet-research, and the social science of the Internet.
Language Hungarian
Pages 190-206
Column Kaleidoszkóp