Információs Társadalom (InfTars)
en / hu

Boldog születésnapot, Információs Társadalom!

A folyóiratunk 20-ik születésnapjára készített cikkükben Katona Eszter, Knap Árpád, Máté Fanni és Csótó Mihály Az Információs Társadalomban megjelenő tanulmányok topikelemzése c. tanulmányukban folyóiratunk publikációit és szerzői hálózatát elemzik. A tanulmány szerzői azt vizsgálják, hogy az Információs Társadalom milyen témákat emelt be az „information society studies” hazai diskurzusába az elmúlt 15 évben. Az elemzés során 10 topikot, vagyis látens témát különítenek el, például a hálózatok/rendszerek, az oktatás, az adatvédelem és az internet és közösségek területét azonosítva a Látens Dirichlet Allokáció (LDA) eljárás segítségével. A tartalmi elemzés mellett a cikk betekintést nyújt a folyóiratba publikálók társ-szerzőségi hálózatába,  valamint a szerzők és az egyes topikok kapcsolatába is. A társszerzőség szerinti hálózatban három, viszonylag sok szerzőt tartalmazó algráf azonosítható, de a hálózat alapját jellemzően diádok, triádok és négyes csoportok alkotják. A szerzők cikkeinek topikhovatartozása azt mutatja, hogy a sokat publikáló szerzők cikkei jellemzően 3-4 topikba kerülnek. 

Mindez leírva is roppant izgalmas, azonban a szerzők navigálható vizualizációt is készítettek.

Szerzőségi hálózat
az alábbi ábra az Információs Társadalom folyóirat elmúlt 15 évének szerzői kapcsolatait mutatja. A gráf a 2005 és 2020 között, társszerzőségben született cikkek hálózata.
(Készítette: Katona Eszter, Knap Árpád, Máté Fanni).
https://inftars.infonia.hu/inftars20_viz/coauthorship_network/

Húrdiagram (szűrt) 
Az Információs Társadalom szerzőire jellemző topikok húrdiagramon ábrázolva. Azon 91 szerzőre szíkítve, akik kettő, vagy annál több cikket jelentettek meg a folyóiratban. 
(Készítette: Katona Eszter, Knap Árpád, Máté Fanni)
https://inftars.infonia.hu/inftars20_viz/topic_chord_filtered/

Húrdiagram (teljes)
Az Információs Társadalom szerzőire jellemző topikok húrdiagramon ábrázolva (minden szerzőre).
(Készítette: Katona Eszter, Knap Árpád, Máté Fanni)
https://inftars.infonia.hu/inftars20_viz/topic_chord_full/

Az ábrákat és a készítés folyamatát bemutató cikk
Máté Fanni, Katona Eszter, Knap Árpád, Csótó Mihály.
„Az Információs Társadalomban megjelenő tanulmányok topikelemzése”. Információs Társadalom XXI, 1. szám (2021): 10–47.
https://dx.doi.org/10.22503/inftars.XXI.2021.1.1

 

A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.