OTDK: Publikálási lehetőség az Információs Társadalom folyóiratban

Tisztelt OTDK Pályázók!

Az Információs Társadalom folyóirat (inftars.infonia.hu) rangos publikációs lehetőséget kínál a 36. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában nyertes, illetve döntős pályaműveknek, amennyiben azok az információs társadalom valamely vetületével foglalkoznak. A várt témaköröket lásd alább, a folyóirat Általános Felhívásában.

A magyar vagy angol nyelven írt dolgozatokat a folyóirat online felületén kell benyújtani (https://inftars.infonia.hu/submit), a kéziratok formai és tartalmi követelményeinek figyelmbevételével (a word sablonokat lásd az előző linken). Csak olyan kézirat nyújtható be, amely a TDK/OTDK fórumok kivételével másutt nem jelent meg, illetve nincs benyújtva publikálásra. Kérjük, hogy a jelentkezéshez töltse fel a bírálatokat, illetve a zsűri értékeléseit is.

Az elfogadott kéziratok az Információs Társadalom folyóirat külön rovatában fognak megjelenni és automatikusan részt vesznek a szerkesztőség által felajánlott díjak odaítélésében is.

Az Információs Társadalom folyóiratot a Web of Science Social Sciences Citation Index és a Scopus indexálja, szerepel a Thomson Reuters indexben (Social Sciences Citation Index, Social Research, Journal Citation Reports/Social/Sciences Edition), és minden cikkét automatikusan továbbítjuk a CrossRef adatbázisába és a Magyar Tudományos Művek Tárába, teljes szövegük pedig archiválásra kerül a REAL repozitóriumban.

Pályakezdő kutatók számára a publikálás jelentős segítséget nyújthat további tudományos munkájuk elismerésében.

Általános felhívás

Az Információs Társadalom folyóirat alapvető célja, hogy az információs társadalom tudományterületével („information society studies”) foglalkozó kutatásoknak, szakmai diskurzusoknak és a témakör gyakorlati kérdéseinek fórumot biztosítson.

A folyóiratunk többek között, de nem kizárólagosan az alábbi témakörökkel foglalkozik:

Az Információs Társadalom szerkesztősége fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntsön arról, hogy a benyújtott kéziratok illeszkednek-e a folyóirat által követni kívánt tematikába.

A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.