Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXII.2022.3.4 Language: hu Author(s):  Kovács Gábor
Title: Felelősségi kérdések a telemedicina-szolgáltatásban Abstract: A távközlési eszközök segítségével távolról nyújtott orvosi segítség első alkalmazására röviddel a telefon feltalálását követően (1876) sor került. A másfél százados múlt mellé ugyanakkor csak szerény jogalkotási aktivitás társult világszerte. A jogi és etikai szabályok esetében valóban elmondható, hogy döntően az utóbbi két évtizedben jelentek meg, és áttekintve azokat, némi hiányérzetünk támad. Hogyan ítélhető meg az ellátó orvos büntetőjogi felelőssége a jelenlegi telemedicina-szabályok alapján? Hogyan lehet a betegbiztonság, a betegellátás, a transzparencia, az ellenőrizhetőség és az igazságszolgáltatás követelményeinek egyaránt megfelelő szabályrendszert alkotni? A feltett kérdések megválaszolása egyre sürgetőbb feladat. A megfelelő szabályrendszer ugyanakkor támogatólag hat a közreműködőkre, és segít megelőzni a hibákat, ezáltal limitálhatja a nem kívánt eseményeket.

Title: Liability issues of the telemedicine service Abstract: The first use of remote medical assistance by means of telecommunication took place shortly after the invention of the telephone (1876). However, a century and a half of history has been accompanied by only modest legislative activity worldwide. Indeed, the legal and ethical rules have emerged largely in the last two decades and, on reviewing them, one is left with a sense of inadequacy. How can the criminal liability of the attending physician be assessed under the current telemedicine rules? How can a set of rules be designed to meet the requirements of patient safety, patient care, transparency, auditability and justice? Answering these questions is an increasingly urgent task. At the same time, an appropriate set of rules can support those involved and help to prevent mistakes, thereby limiting unintended events.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.