Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXII.2022.3.2 Language: hu Author(s):  Menyhárd Attila
Title: Az egészségügyi adatok forgalomképessége Abstract: A jelen tanulmány az egészségügyi adatok átruházhatóságát vizsgálja az adatok jogi természetének kontextusában. Strukturális problémaként azonosítja, hogy az átruházhatóság határait az adatok kapcsán nem lehet a személy és a tulajdon szembeállítása mentén meghatározni, és annyiban kell ezt lehetővé tenni, amennyiben azt közérdek támasztja alá. Az adatok értékének allokálásáról jogpolitikai alapon kell dönteni, amelynek során az egyéni érdek és a közérdek között kell egyensúlyt találni. Újragondolást igényel az egészségügyi adatok feldolgozására vonatkozó tájékozott beleegyezés fogalma, a (feldolgozott) adatokért való felelősség. Kulcsszerepe van az etikai normáknak a helyes és a helytelen magatartások megkülönböztetésében.

Title: Title of article in English Marketability of health data Abstract: This paper examines the transferability of health data in the context of the legal nature of data. It identifies as a structural problem that the boundaries of transferability of data cannot be defined along the lines of person versus property and should be allowed to the extent that it is justified by the public interest. The allocation of the value of data must be decided on a legal policy basis, balancing the individual interest with the public interest. The notion of informed consent for the processing of health data and the responsibility for the (processed) data needs to be reconsidered. Ethical standards have a key role to play in distinguishing right from wrong behaviour.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.