Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXII.2022.1.5 Language: hu Author(s):  Póra András
Title: Információ a piaci hangulatról Subtitle: A befektetési narratívák változása Abstract: A befektetések narratívája számos változáson ment keresztül az utóbbi száz évben, hiszen a hangulati és technikai alapú kereskedést a 20. század második felében a hatékony piacok elmélete gyakorlatilag eltüntette a főáram narratívájából. Később a viselkedési közgazdaságtan és pénzügyek előtérbe kerülésével ez a trend megfordult: a megközelítés mára ismét a tankönyvek részévé vált. A tanulmány elsőként ismerteti a folyamatot, amelynek keretében a befektetések narratívája visszatért a kezdeti értelmezéshez. Ezt követően a tőzsdei hangulat legkirívóbb kilengései, a buborékok, az ezekről alkotott elméletek kerülnek sorra a GameStop-jelenséget mint esettanulmányt szemléltetve. Végül az ezek észlelésére leggyakrabban használt tőzsdei hangulati indikátorok áttekintő összefoglalása következik. Utóbbira még nincs példa a szakirodalomban, ez adja a vizsgálódás újdonságértékét. Következtetésként elmondható: a közösségi média és a kereskedés demokratizálódása miatt a jövőben is megkerülhetetlen lesz a tőzsdei „információs társadalom” hangulatának mérése, elemzése és kutatása.

Title: Market sentiment information Subtitle: Changes in investment narratives Abstract: The investments narratives underwent many changes over the last hundred years, as technical-based trading disappeared from the narrative at the end of the 20th century. That trend reversed with the rise of behavioral finance: it is part of the textbooks again. The study is the first to describe how investments returned to the narrative of the beginnings. That is followed by the description of the largest swings, the bubbles, and theories about them, illustrated by the GameStop phenomenon as a case study. Finally, an overview of the market sentiment indices, most commonly used to detect bubbles, follows. There is no example of such summary in the literature, which gives the study’s novelty. In conclusion, due to the democratization of trading and the effects of social media, it seems inevitable in the future to measure, analyze and research the sentiment of the stock market “information society.”
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.