Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXII.2022.1.2 Nyelv: hu Szerző(k):  Iványi Tamás  / Veres István
Cím: A Z generáció turisztikai információkeresési szokásai a Covid–érában Absztrakt: A Covid–19 2019. évi megjelenése és gyors világméretű szétterjedése a hazai turizmus közel tízéves dinamikus növekedését törte meg. 2020-ban a világ valamenynyi országában jelentős korlátozásokat, járványügyi intézkedéseket hoztak, amely a turisztikai ipar kínálati és keresleti oldalát is jelentős kihívások elé állította. Tanulmányunk elsődlegesen a fogyasztói, keresleti oldalra fókuszál a turisztikai információgyűjtést segítő digitális technológiai alkalmazások vizsgálatán keresztül, valamint a pandémia okozta változásokat mutatja be a turisztikai döntéshozatal folyamatában. Számos digitális platform szerepe egyértelműen felértékelődött a járvány alatt, azonban a képet árnyalják a tanulmány primer kutatási részében bemutatott három fogyasztói csoport közötti jelentős eltérések az információgyűjtésben. Az eredmények rávilágítanak arra is, hogy számos fi atal igen tudatosan gyűjti az információkat az utazást megelőzően, azonban sokak számára még mindig nem ismertek és kevésbé fontosak az utóbbi években felértékelődött, utazási területre fókuszáló közösségi oldalak, platformok.

Cím: Tourism information seeking habits of Generation Z in the Covid era Absztrakt: The emergence of Covid-19 and its rapid global spread disrupted nearly a decade of dynamic growth in Hungarian tourism. In 2020, significant restrictions and pandemic measures were introduced in all countries, leading to significant challenges for both the supply and demand sides of the tourism industry. Our study focuses on the consumer side through an examination of digital technology applications for tourism information gathering, and the changes in the tourism decision-making process caused by the pandemic. The role of several digital platforms has clearly been enhanced during the pandemic, but the picture is shaded by the significant differences in information gathering between the consumer groups presented in the primary research. The findings highlight those youngsters are very conscious of gathering information before travelling, but still many of them are unaware of and less interested in the travel-focused social networking platforms that have gained in importance in recent years.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.