Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXI.2021.1.7 Language: hu Author(s):  Kovács Tamás  / Várallyai László
Title: Egészségügyi mobilapplikációkra történő használati szándék mérése UTAUT-modellben – tanulmány egy online felmérés eredményei alapján Abstract: Mindennapjaink szerves részét képezi az információgyűjtés, -menedzselés és -felhasználás, melyekben – a digitális kultúra az életvitelünk felgyorsítására és az azonnaliságra vonatkozó jellegzetességei miatt – kiemelt hangsúlyt kapnak a mobileszközök és az azokon futó applikációk. Ezek között egy markáns trend az egészséggel kapcsolatos alkalmazások köre, melyek a tudatos életmód terjedésével, illetve a tömegsport népszerűségének növekedésével számos területen segíthetik a felhasználókat. A szerzők elsődleges célkitűzése volt, hogy a fiatal felnőttek körében megvizsgálják, milyen tényezők hatnak leginkább egy egészségügyi mobilapplikáció használati szándékára. Ennek megfelelően egy módosított UTAUT-modellel és a hozzá tartozó kérdőív segítségével mérték fel a kitöltők attitűdjét. A tanulmányból kiderül, hogy a leginkább befolyásoló tényező az egyén motivációja és az egyénre ható szociális ráhatás. A szerzők ezenfelül vizsgálták az egyes egészségügyi mobilapplikációk típusait, használatuk gyakoriságát, és az egyes típusok leggyakoribb feladásának okait. A tanulmány útmutatást adhat a 18 és 35 év közötti korosztály számára történő jövőbeli fejlesztéseknek, mivel a mobilapplikációk piacán ez a korcsoport az, amely a legtöbb applikációt használja. A munka emellett az egészségtudatosság egy szélesebb körű alkalmazására is rámutat. A szerzők továbbá lehetőségként vázolják fel, milyen módszerekkel érdemes attraktívabbá tenni az alkalmazásokat.

Title: Mobile health applications intention to use from perspectives of UTAUT – results from an online survey Abstract: Collecting information, data management and utilization an integral part of our daily lives, due to the characteristics of digital culture and accelerating lifestyle the mobile devices and their applications are given emphasized role. Among these, one of the most important tendencies is pronounced of health-related applications via the spread of a healthy lifestyle and opportunities for mass sports popularity could help the users. The primary goal of the authors was to examine what factors influence young people’s intentions to use a health mobile application. Accordingly, a modified UTAUT model and the related questionnaire survey were used to assess the attitudes of the respondents. The study highlights to the most influential factors are the individual’s motivation and social influence. In addition, the authors examined the types of mobile health applications, their frequency of use, and the most common reasons for abandoning usage. The manuscript points to a broader application of health awareness. Based on the results, the authors outline how the developers could make their applications more attractive.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.