Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXI.2021.1.5 Nyelv: hu Szerző(k):  Kiss Gergely
Cím: A gamifikáció szerepe a társadalmi kihívások kezelésében Absztrakt: A szerző kutatói tevékenysége során a játékosítás terjedésével foglalkozik. Jelenlegi tanulmányában arra a kérdésre fókuszál, hogy a gamifikáció milyen választ tud adni az egyes társadalmi kihívások kezelésére. A tudományos vizsgálódás során az elmúlt időszakban elérhető nemzetközi irodalomban fellelhető munkákra támaszkodik, melyeket szisztematikus forráselemzéssel dolgozott fel azért, hogy a játékosítás hatásaival kapcsolatban összefüggéseket keressen, és elemzés alá vonja azokat. A tanulmány azzal a szándékkal készült el, hogy a gamifikáció irodalmát tovább színesítse, valamint hogy konkrét segítséget adjon a helyi kisközösségek, civil szervezetek mellett újonnan létrejövő vagy már korábban működő vállalkozások, szervezetek számára a társadalmi kihívások kezelésében.

Cím: The role of gamification in managing of societal challenges Absztrakt: In the course of his research work, the author deals with the spread of gamification. The main focus of the current study was on what responses gamification can provide to address selected societal challenges. In the course of scientific research he relies on works found in the international literature available in the recent period, which the author has developed with a systematic source analysis in order to find correlations and analyze them in relation to the effects of gamification. The article was prepared with the intention of further enriching the literature on gamification and to provide concrete assistance to local small communities and non-governmental organizations in addition to newly established or already operating enterprises and organizations in dealing with social challenges.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.