Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XX.2020.3.6 Language: hu Author(s):  Rab Árpád  / Török Bernát
Title: Online bizalom a magyar társadalomban Abstract: A cikk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének 2019. év végi magyarországi, reprezentatív adatfelvételének adataira alapozva a magyar információs társadalom online tudatossági szintjét vizsgálja. Munkánk során a digitális kultúra társadalomformáló erejének jellemzőit vettük górcső alá a magyar társadalomban. Az okostelefon és a kényelmi szolgáltatások terjedése újszerű képességek fejlesztését igényli. Kutatásunkban ezek szintjét igyekeztünk szemügyre venni, illetve próbáltuk megragadni a különféle megosztottságok körvonalait. Két fontos megállapításunk: a digitális kultúra megélése összetett kétarcúságot mutat a magyar társadalomban, a félelmek és a bizalmatlanság mély kötődéssel és használattal párosul. A másik fontos eredmény, hogy adataink alapján nem figyelhető meg korosztályi, generációs különbség a digitális kultúra alapvető megélésének területén. Finom, adott szolgáltatásokra és élethelyzetekre irányülő különbségek érzékelhetők, de ezeknek fő változója nem a kor, hanem más sajátosságok.

Title: Online awareness of the Hungarian information society Abstract: The article examines the level of online awareness of the Hungarian information society based on the data of the representative data collection of the Information Society Research Institute of the National Public Service University in Hungary at the end of 2019. In the course of our work, we examined the characteristics of the social-shaping power of digital culture in Hungarian society. The proliferation of smartphones and convenience services requires the development of novel capabilities. In our research, we tried to look at their level and try to grasp the outlines of different divisions. Our two important findings: the experience of digital culture shows a complex ambiguity in Hungarian society, fears and mistrust are coupled with deep attachment and use. The other important result is that based on our data, there is no age or generational difference in the basic experience of digital culture. Subtle differences in specific services and life situations are perceptible, but their main variable is not age but other characteristics.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.