Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.2.5 Language: hu Author(s):  Tóth János
Title: Platform-imperializmus a tudományokban és a közösségi médiában Subtitle: Esettanulmány az európai népszavazásokról alkotott szövegekből 2010 és 2017 közt Abstract: Platform-imperializmus a tudományokban és a közösségi médiában: A kutatás során az európai népszavazások tudományos folyóiratokban és a szociális médiában megjelent médiareprezentációinak geográfiai eloszlását vizsgálom. A vizsgálatot egy 85 Scopus-indexált, európai első vagy egyszerzős, 2010 és 2016 közt megjelent, népszavazásokra fókuszáló cikkből, valamint több mint 70 ezer, a 2017-es Katalán Függetlenségi Népszavazáshoz kapcsolódó szociális média említésből álló mintán végeztem el. Az eredményeket az információs- és a platform-imperializmus elméleti keretein belül értelmezem. Első lépésben bemutattam, hogy az európai népszavazások médiareprezentációja során alkotott szövegek nyugati vállalatok tulajdonában lévő platformokon jelennek meg, és ezeken keresztül fejtik ki hatásukat; mind a tudományos, mind pedig a szociális média platformok esetében. E szövegek presztízse és elérése elválaszthatatlanul és tartalomtól függetlenül összefonódik a közvetítésükre használt platformmal, megmutatva, hogy a technológiailag mediált tér felosztásában néhány erős nyugati ország transznacionális cégeinek dominanciája érvényesül. A tudományos szövegek esetében ez a dominancia plurálisabb, megosztottabb: az észak-amerikaiak mellett a nagy akadémiai kereskedelmi kiadók közt jelentős nyugat-európai szereplők is megtalálhatóak, az indexáló szolgáltatások esetén pedig 2016-tól jelentős ázsiai érdekeltségekről is beszélhetünk. A szociális média említések esetében ellenben az egyesült államokbeli platformok eltéveszthetetlen hegemóniájával találjuk szemben magunkat, amik totálisan uralják a közönséghez vezető csatornákat.

Title: Platform-imperialism in science and social media Subtitle: A case study of texts produced on European referendums between 2010 and 2017 Abstract: In this research I examine the geographical distribution of media representations of European referendums published in scientific journals and social media. The examination was conducted on a sample consisting of 85 SCOPUS-indexed articles with European first or single authors focused on referendums and published between 2010 and 2016, and of more than 70k social media mentions of the Catalan independence referendum of 2017 from the same year. I interpreted the results within the theoretical framework of information- and platform imperialism. At first, I demonstrated that texts crafted for the media representation of European referendums are published on, and exert their influence through platforms owned by Western companies; both in the case of scientific and social media platforms. The prestige and reach of these texts are inseparably interwoven with the mediating platform, showing that transnational companies from a few Western countries dominate the division of the technologically mediated space studies during the research. In the case of scientific texts, the dominance is more diverse and plural. Besides big North-American players, there are major commercial academic publishers from Western Europe, and if abstracting and indexing services are considered then it can be observed that Asia has had a significant share in this business, at least since 2016. However, when social media references are considered an unmistakable hegemony of platforms from the United States, totally dominating audience reach can be observed.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.