Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.2.3 Language: hu Author(s):  Szűts Zoltán  / Yoo Jinil
Title: A chatbotok jelensége, taxonómiája, felhasználási területei, erősségei és kihívásai Abstract: A chatbotok a 2010-es évek elején jelentek meg tömegesen az üzleti intelligencia specifikus formájaként. A gyakran mesterséges intelligenciával bíró interaktív technológia utat talált az online csevegőprogramok világába, és ma már több csatornán találkozhatnak vele a felhasználók. A chatbotok nem csupán a virtuális asszisztensek részei. De számos szervezet és kormányzat is használja őket weboldalak, applikációk, illetve azonnali üzenetküldő platformok környezetében annak érdekében, hogy termékeiket, ötleteiket, szolgáltatásaikat vagy éppen az általuk fontosnak ítélt témákat promotálják. Tanulmányukban a szerzők vállalkoznak a chatbotok taxonomiájának, a fa struktúrájú és generatív modellek, nyílt és zár rendszerek bemutatására, röviden érintve a mesterséges és érzelmi intelligencia kérdését is. Ugyancsak a tanulmány tárgyát képezi annak prezentálása, hogy a technológia fejlődésével – ami alatt alapvetően a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és a natural language understanding magasabb szintre lépését értik – a chatbotok használata is pontosabb, sőt intuitívabb lesz. Néhány sikeresen alkalmazható terület mellett a szerzők végül a technológia kihívásaira és hátrányaira is felhívják a figyelmet.

Title: Taxonomy, use cases, strengths and challenges of chatbots Abstract: Chatbots appeared in critical mass in the beginning of the 2010’s as a specific form of business intelligence. Interactive technology, often combined with artificial intelligence, has since then found a way onto online chat services. Chatbots are now not only part of virtual assistants, but are also used by several organizations on websites, applications, and instant messaging platforms. Their purpose is to promote products, ideas, services and topics considered to be important. In their study, the authors undertake to demonstrate the taxonomy of chatbots, tree structured and generative models, open and closed systems, briefly touching on the issue of artificial and emotional intelligence as well. The study also aims to present how the use of chatbots will be more accurate and even more intuitive with the further development of technology. This technology could be artificial intelligence, machine learning or natural language understanding. In addition to some promising areas of use, the authors also draw attention to the challenges and disadvantages of technology.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.