Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVII.2017.4.6 Language: hu Author(s):  Morris Ian
Title: Az információtechnológia civilizációs pályája Subtitle: mérés és osztályozás Abstract: Ian Morris a társadalmi fejlődés (social development) fogalmával az emberi közösségek képességét fejezi ki „dolgok elintézésére” a világban. Az így értelmezett társadalmi fejlettség mérhető és összehasonlító állapotokat jelent, térben és időben. Morris 4 tényező (az energiafelhasználás, a társadalmi szerveződés, az információtechnológia és a hadviselő kapacitás) kvantifikálásával megszerkesztett indexét kifejtő könyvéből az információtechnológiára vonatkozó, a többihez hasonlóan a Kelet és a Nyugat összehasonlítására épülő fejezetet fordítottuk le. Úttörő okfejtései és becslései remek kiindulópontok, hogy újraértékeljük és alaposan végiggondoljuk az információtechnológia helyét és „küldetését” a beavatkozásképesség, a cselekvési hatékonyság szempontjából. A tanulmányt Z. Karvalics László bevezetésével közöljük.

Title: The civilization path of information technology Subtitle: measurement and classification Abstract: Ian Morris defines social development as “social groups’ abilities to master their physical and intellectual environments and get things done in the world”. From this approach, “social development is - in principle - something we can measure and compare through time and space”. The Social Development Index of Morris is based on the quantifiable attributes of four pillars: energy capture, social organization, information technology, war-making capacity, comparing the numbers of the West and the East. We have translated and published the information technology chapter of his book with Laszlo Z. Karvalics’ introduction to support the re-evaluation of the role and mission of information technology throughout the ages from a special point of view: to facilitate the ability to act effectively.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.