Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVII.2017.4.3 Language: hu Author(s):  Pokol Béla
Title: A mesterséges intelligencia Subtitle: egy új létréteg kialakulása? Abstract: A tanulmány a mesterséges intelligencia utóbbi évtizedekben megfigyelhető, növekvő erejének elemzésére az eddigi evolúciós ugrások ontológiai leírását veszi alapul, elsősorban Nicolai Hartmann nyomán. Az emberi értelmi struktúrák növekedésével Hartmann a szellemi létréteg fizikai, biológiai és a lelki-tudati létrétegek fölé épülését, és ezzel együtt az ezek általi hordozottságát emelte ki. A tanulmány elemzései szerint a mesterséges, gépi értelem növekvő ereje az eddigiekben ezt csak fokozta, de új létrétegként nem emelkedett az eddigi emberi lét négy létrétegű szerkezete fölé. Ám ha a többek által prognosztizált önszerveződő mesterséges intelligencia tényleg kialakulna a jövő évtizedeiben, akkor ez egy új evolúciós ugrásként érintené a földi evolúció eddigi létrétegeit. A tanulmány hipotézise szerint azonban ez nem lenne leírható az eddigiek után egy újabb létréteg többi fölé épüléseként, hanem csak a függetlenné vált értelmi létréteg közvetlen fizikai-mechanikai létre való ráutaltságaként.

Title: Artificial intelligence Subtitle: the emergence of a new layer? Abstract: Artificial intelligence in the functioning of modern societies is analysed in ontological categories based on the ontology of Nicolai Hartmann. The hierarchy of the layers of being has not yet been modified by artificial intelligence; machine intelligence can be seen as the enhancing of special human capacities. But if autonomous artificial intelligence could be completely self-organised in a digital platform in the future, then a new evolutionary layer of being could be grasped theoretically. Its distinction from the existing layers of being would lie in the fact that this new layer could function without the substructure of the biological and mental entities, and that this new layer of being could intertwine with the physical being layer alone.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.