Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVII.2017.1.3 Language: hu Author(s):  Szabó Endre Győző  / Révész Balázs
Title: Adataink biztonságban – adatainkban a biztonság? Abstract: A magánélet és a biztonság népszerű ellentétpárként tűnhet fel az adatvédelmi gondolkodásban. Leegyszerűsítve olvashatjuk sokszor, hogy ha bizonyos feltételek hiányoznak, aránytalanul nagy áldozatot hozhatunk a személyes magánszféra, a privacy oldalán a biztonság érdekében, és magánszféránk túlzott feláldozása a biztonság oltárán visszafordíthatatlan folyamathoz és orwelli világhoz vezet. Más, a biztonság szempontjait mindenek felettinek hirdető érvelésben viszont a személyes adatok védelmére való hivatkozást alkotmányjogi bűvészkedésnek csúfolják és igyekeznek kisebbíteni a magánszféra-védelem egyébként méltányolandó értékeit. A magánélet és a személyes adatok védelmének pedig nagy a tétje, az adatok illetéktelenek részére való kiszolgáltatása, rosszhiszemű felhasználása egzisztenciákat, családokat tehet tönkre, boldogulási lehetőségeket hiúsíthat meg, ha a védelem alacsony szintre süllyed. Másrészről pedig az információszerzés, illetve előzetes adatgyűjtés a különböző bűnelkövetések, terrorcselekmények előkészületi cselekményei is egyben. Azzal, ha a személyes adataink, magánszféránk védelmében ésszerű lépéseket teszünk, élünk a jog és a technológia adta védelmi lehetőségekkel, adatainkat nemcsak az államtól és a piaci szereplőktől, de a bűnözőktől is elzárjuk, és ezzel mindannyiunk biztonságát szolgáljuk. Egy terület tehát biztosan létezik, ahol a biztonság és magánszféra mezsgyéje összeér: az adatbiztonságé és ezzel összefüggésben a tudatos, felelős felhasználói attitűdé, aminek azonban sokszor az emberi tényező a gátja. Jelen tanulmányban a magánszféra és biztonság kérdéskörének komplexitásáról szólunk, és közös nevezőt keresünk az adatkezelések nézőpontjából, kitérve az új adatvédelmi rendelet (GDPR) magánszféránkat és biztonságunkat egyaránt szolgáló leendő jogintézményeinek bemutatására is.

Title: Data in security – security in our data? Abstract: Privacy and security may be deemed as a popular dichotomy. It is often argued that even if security is vital, we might sacrifice too much of our privacy in return. This may be irreversible when it comes to the intrusiveness of surveillance. On the other hand, it is also sometimes argued that the importance of personal data protection deserves less attention than security. There is much at stake when it comes to privacy and the protection of personal data. Misuse of personal information may damage families’ lives and ruin people’s livelihoods, thus this may all have significant repercussions for society as a whole – this is the price to be paid if protection is at a low level. Using sophisticated measures that technology and legal regulations can provide, privacy can be protected. Data security is a common field for the protection of privacy and security – crucial for both endeavours to make people’s lives better. This essay describes the complexity of issues related to privacy and security, while also taking new legislation of the European Union into account.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.