Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XV.2015.4.6 Language: hu Author(s):  Lőrincz András
Title: Mesterséges intelligencia az egészség és a jólét területén Subtitle: a gépi tanulás, a crowdsourcing és az ön-annotációban rejlő lehetőségek Abstract: Cikkemben érveket hozok fel amellett, hogy, hogy a technológiai fejlődés ma nagy lehetőségeket kínál az egészségügy és a jólét számára. Nézetem szerint (1) az „okos” eszközök (smart tools) és a különböző viselhető érzékelők, (2) az adatgyűjtés és az adatbányászati módszerek, (3) a három dimenziós (3D-s) képi rögzítési és képi feldolgozási eszközök, (4) a 3D-s, bonyolult fizikai motorral rendelkező, például grafikai modellek, valamint (5) a crowdsourcing-on (outsourcing: külső erőforrások igénybevétele, crowdsourcing: külső emberi erőforrások tömeges igénybevétele) alapuló emberalapú számítások (human-based computing), terén történő nagy és sikeres erőfeszítések hatalmas változásokat indítanak el. Nem állítom, bár tagadni sem tudom azt, hogy a mesterséges intelligencia eszközei néhány év múlva elérik az emberi intelligencia szintjét, mert ez lehetséges. Véleményem szerint, az egészségügy és a jólét területén gyors fejlődés lehetséges az egészségügyi és jóléti szakértők, és a motivált mérnökök közötti aktív együttműködés útján.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.