Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XV.2015.3.5 Language: hu Author(s):  Bokor Tamás
Title: Lovagias üzlet Subtitle: civilizációs szabályozók online szexpartnerkereső médiafelületeken szerző Abstract: A leíró tanulmány első részében a prostitúció, mint társadalmi jelenség lehetséges megközelítési irányainak áttekintése történik meg, kiemelve ezek közül az evolúciós és a társadalomkritikai megközelítéseket. Ezután civilizációtörténeti kontextusba helyeződik a kiberprostitúció jelensége, összevetve a középkori lovageszményt (eszményített nőalak vs. kihasznált és lenézett nő elkülönülése) a kiberkorszakban történt változásaival (az eszményített nőalak és a kihasznált nő azonossá válik). Az elméleti áttekintést a vizsgált közösségi oldalak bemutatása és web 2.0 alapú rendszereinek vázlatos ismertetése követi, majd erre, illetve az oldalakon található szövegkorpusz releváns részeinek kvalitatív tartalomelemzésére támaszkodva a vizsgált színtér főbb kommunikációdinamikai sajátosságai tárulnak fel.

Title: Chivalrous business Subtitle: Civilizative regulators on sexpartner seeking social networking sites Abstract: In this descriptive paper we give an overview and possible approaches of prostitution as a social phenomenon while we highlight the evolutional as well as sociocritical directions. Then cyberprostitution is placed in a civilisation-historic context, comparing the medieval chivalry (the idealised figure of women vs. the looked down, segregated and utilised one) with its changes in the cyber-era (when the idealised and utilised figure of women become one). The theoretical overview is followed by the outlined presentation of the observed social networking sites (SNSs) and its web2-based systems. After these details, we make a content analysis on the relevant textual corpuses of these sites which leads to some considerations about communication dynamic properties of the cyber-prostitution-oriented SNSs.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.