Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XV.2015.3.3 Language: hu Author(s):  Szűts Zoltán  / Yoo Jinil
Title: A netsemlegesség – törvényhozói, tartalomszolgáltatói, internetszolgáltatói és felhasználói olvasatok Abstract: Tanulmányunk témája a netsemlegesség. Először magát a fogalmat definiáljuk több- féle módon, majd a netsemlegességgel kapcsolatos törvényhozói, internet- és tartalomszolgáltatói, valamint felhasználói kihívásokat, problémákat és válaszokat mutatjuk be. Számos szerző szerint az internet legnagyobb, immár tradicionális értéke a nyíltság, sokszínűség, tartalomgazdagság, tértől és időtől független társadalmi és perszonális kommunikációba való szabad belépés és a szabad verseny lehetősége. A netsemlegesség mellett és ellen felhozott érvek bemutatását is ezek a szempontok alapján tesszük. Kiemelt szerepet kap a netsemlegesség megsértésének kategorizálása is. Tanulmányunkban közlünk egy törvényalkotási kronológiát, mely az USA-ra, az EU-ra és Kelet-Ázsiára fókuszál, illetve ismertetjük a BEREC 2011-es felmérésének az EU-ban alkalmazott, internetszolgáltatói gyakorlatra vonatkozó eredményeit. A munkát az Internet.org kezdeményezést vizsgáló esettanulmány zárja, végül ezt követik a jövővel kapcsolatos kérdések, és néhány lehetséges válasz.

Title: Net neutrality – definitions and the standpoints of legislators, content providers, Internet service providers and users Abstract: This article examines the topic of net neutrality. Firstly, it provides us with a theoretical insight and several definitions. Then it presents the issues and challenges legislators, ISP’s, content providers and users face. Several authors state that the biggest virtue and value of Internet lies in open access, diversity, richness of content, free competition, and low barrier entry for users in order to participate in personal social communication. Our presentation of arguments pro and cons net neutrality will be built on the basis of these considerations. Priority will be given to the introduction of several categories of net neutrality violations. In our paper we will present a legislative chronology in the topic focusing on USA, EU and Korea-Japan as well as the findings of the 2011 BEREC survey. Finally we examine the Internet.org project. In the conclusion, the article offers several more issues to be discussed and provides some possible answers.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.