Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XV.2015.2.2 Language: hu Author(s):  Tőkés Gyöngyvér
Title: A romániai fiatalok szemlélete az internet természetéről és hasznáról Abstract: Tanulmányunkban a romániai fiatalok szemléletét vizsgáltuk az internet természetéről és hasznáról. A tanulmány fő kérdése, hogy a romániai fiatalok hogyan viszonyulnak az internethez, ugyanis a pozitív hozzáállás kedvezően, a negatív hozzáállás kedvezőtlenül befolyásolja az internethasználatot. A tanulmány első felében az attitűdök sajátosságait és összetevőit mutattuk be, majd az internethasználat és az internettel kapcsolatos hozzáállás viszonyát tárgyaltuk. A tanulmány második felében az EU Kids Online III (2013) nemzetközi kutatás Romániára vonatkozó kvalitatív empirikus adatai alapján kerestük a választ a tanulmány fő kérdésére.

Title: The attitude of the Romanian young people toward the internet Abstract: In our study we examined the attitudes toward the internet of the Romanian young people. The main question of the study is how the Romanian young people relate to the internet, because the negative attitude influences the internet usage unfavourably since the positive attitude advantageously. In the first part of the study we presented the characteristics of the attitudes and their components, afterward we discussed the relationship between the internet usage and the attitude toward the internet. In the second part of the study we looked for the answer for the main question of the study taking in consideration the qualitative empirical data concerning Romania of the international research EU Kids Online III (2013).
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.