Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.3.2 Language: hu Author(s):  Ilié Szilvia  / Putnik Zoran  / Ivanovié Mirjana  / Klašnja-Milićević Aleksandra
Title: Milyen tényezők befolyásolják az általános iskolai tanárok IKT-használatát Szerbiában? Abstract: Az információs és kommunikációs technológia (IKT) és az Internet használata fontos szerepet tölt be a tanításban mind a tanárok, mind a tanulók számára, hiszen nagyban hozzájárul az egész életen át tartó tanuláshoz és a személyes fejlődéshez. A tanulmány célja az IKT, a multimédia technológia és az Internet használatának vizsgálata a szerbiai általános iskolákban. A kutatás 66 egy-, két- és háromnyelvű általános iskolában zajlott a Vajdasági Autonóm Tartomány területén a 2018/2019-es tanévben, melyben a természettudományi, a nyelvi- és a humán tudományok tanárai vettek részt. Összehasonlítottuk a különböző társadalmi-demográfiai jellemzőkkel bíró tanárok IKT-használati szokásait, beleértve a tananyag elkészítését is. Továbbá vizsgáltuk az IKT-használat gyakoriságát a tanórákon, melyet öt tényező befolyásol leginkább: a tanárok munkatapasztalata, a tanórákra való felkészülés közbeni IKT-használat, a kor, a nem és a szakterület.

Title: What Deters Primary School Teachers in Serbia From Using ICT? Abstract: Utilizing ICT and the Internet in education is of great significance to both teachers and pupils. It affects their lifelong learning and personal development. The aim of this paper is to investigate the usage of ICT, multimedia technology and the Internet in lessons in primary schools in Serbia. The research encompassed 66 mono-, bi- and tri-lingual primary schools across the Autonomous Province of Voivodina and took place during the 2018/2019 school year. The teachers of science, languages and humanities participated in the research. A comparison of usage of ICT in teaching and lesson preparation between teachers of different socio-demographic characteristics is tested. Furthermore, the multilayer perceptron neural network model was adapted to determine the most important factor in the successful integration of ICT in classrooms. There were five dependent variables: frequency of using ICT for making lectures, work experience, age, teaching field, and gender. The results revealed that the most influencing factors are using ICT at home for making notes and the work experience
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.