Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.3.1 Language: hu Author(s):  Kacziba Péter
Title: Preferenciális kapcsolódás és homofília a diplomáciai kapcsolatokban Abstract: A tanulmány 1817–2015 közötti mintavétellel vizsgálja a globális külképviseleti hálózatok partnerségi viszonyait. Kiindulópontja az, hogy a rezidens missziók létesítésekor az államok választási kényszer hatására döntenek, ami alapvetően befolyásolja kapcsolatlétesítéseiket és partnerségi viszonyaikat. A dolgozat első hipotézise szerint a szelekciós kényszer hatására az államok nagyobb arányban delegálnak missziót a diplomáciai tér központi szereplőihez, ami a hálózatelméletből ismert preferenciális kapcsolódás mechanizmusainak jelenlétére utal. A második hipotézis ettől eltérően abból a feltevésből indul ki, hogy a képviseletek létesítésekor az államok hasonlósági alapon választanak, olyan partnerekhez delegálnak külképviseleteket, amelyek azonos attribútumokkal rendelkeznek. A tanulmány az első hipotézisét végső soron igazolja: a szelekciós kényszer többségében valóban a nagy kapcsolatszámmal rendelkező államok felé irányítja a diplomáciai térbe újonnan belépők külképviseleteit. A második hipotézis csak részben kerül igazolásra: az alkalmazott módszertan utal hasonlósági alapon történő kapcsolatlétesítésekre, ugyanakkor annak mértéke nem lépi túl a minimumként meghatározott értéket.

Title: Preferential attachment and homophily in international relations Abstract: The study examines patterns of state partnerships by analyzing global networks of diplomatic missions during the period of 1817-2015. The paper begins with the assumption that a mechanism called selection pressure drives decisions over establishing new diplomatic missions, which pressure highly influences the establishment procedure of representations and the partnership structure that the new accreditations develop. According to the first hypothesis, as a result of the selection pressure, states delegate larger proportion of missions to the central actors of the diplomatic sphere, indicating the presence of preferential attachment mechanism known from network theory. The second hypothesis, by contrast, is based on the assumption that, when establishing representations, states choose to delegate diplomatic missions to partners who share the same attributes. The study verifies the first hypothesis: Selection procedures detected that the majority of new states entering the diplomatic sphere preferred to establish diplomatic missions in countries with a high number of foreign representations. The second hypothesis may be partially verified, although the applied methodology detected link formations based on similarity to similarity relationships, the extent does not exceed the predetermined minimum value.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.