Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.2.5 Nyelv: hu Szerző(k):  Bakó Mária  / Szilágyi Róbert  / Ráthonyi Gergely
Cím: Hallgatók táblázatkezelési ismerete Alcím: különbségek a vélt és valós tudás között Absztrakt: A felsőoktatásban megkerülhetetlen az informatika oktatása, függetlenül attól, hogy a mai diákok már a Z generációhoz tartoznak és nekik az informatika az élet szerves részét képezi. A szerzők elsődleges célkitűzése az volt, hogy megvizsgálják a felsőoktatásba bekerülő hallgatók vélt és tényleges gyakorlati tudását a táblázatkezelés tekintetében. Ennek megfelelően kialakításra került egy kérdőív és egy gyakorlati feladatsor. A kérdőívben a hallgatók korábbi informatika tanulmányaik megadásán túlmenően értékelniük kellett tudásukat szövegszerkesztés, táblázatkelés és adatbázis-kezelés területek mentén. A gyakorlati felmérés során a hallgatók egy középszintű informatika érettségi Excel feladatsort kellett megoldaniuk. A gyakorlati eredmények tekintetében megfigyelhettük, hogy a felmérésben résztvevők saját tudásuk megítélése gyakran igen nagymértékben eltér a tényleges gyakorlati tudástól. Ami a konkrét eredményeket illeti megállapítottuk, hogy hallgatók felének teljesítménye 20% alatt volt, illetve összességében közel 85%-uk 40% alatt oldotta meg a feladatsort. Elemzésünk azt is kimutatta, hogy az Informatika érettségivel rendelkező hallgatók jelentősen jobb eredményeket értek el.

Cím: Student's spreadsheet knowledge Alcím: differences between perceived and real knowledge Absztrakt: Teaching Computer Science in higher education is imperative, even though today’s students can be considered to be part of generation Z where technology is an es¬sential part of everyday life. The primary objective of the authors was to examine the perceived and actual knowledge of spreadsheet applications of students entering higher education. A questionnaire and a practical test have therefore been com¬posed. In the questionnaire, students were asked to provide information concerning their previous IT studies and rate their knowledge of word processing, spreadsheets and database management. During the practical, students were asked to solve an Excel exercise taken from a secondary school Computer Science final exam at stan¬dard level. In respect to the results of the practical test there were differences between the perceived and actual knowledge of students’ spreadsheet applications. In respect to the actual results, we found that half of the students’ performance was below 20 per cent, and overall, nearly 85 per cent of them had completed the test with scores under 40 per cent. Our analysis also demonstrated that students that had graduated in Information Technology achieved significantly better results.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.