Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.2.3 Language: hu Author(s):  Iványi Márton
Title: A számítógép-alapú kommunikáció és a digitális médiagazdaság állami és nagyvállalati perspektívái Abstract: A transznacionális vállalatok és a vonatkozó termékláncok, ideértve a szétpermeteződő információs és kommunikációs technológiákat is, globális térhódításának a huszadik-huszonegyedik századi tapasztalatai a jelenség történelmi, nemzetközi politikai gazdaságtani és geopolitikai kritikai vizsgálatának a relevanciáját sejtetik. A számítógép-alapú kommunikáció röppályája a kapitalista fejlődésbe ágyazódik, amely magába foglalja a technológiai korszerűsítést, az államilag előmozdított piacliberalizációt, a „hagyományos” médiaágazatok összefonódását az újakkal és a hálózatokkal, valamint a mindezt kísérő intézményes struktúrák kiépülését. E tanulmány a második világháború után lendületet kapó, majd a hidegháború lezárulásával átmenetileg globálisan is élre törő, valamint a kétezres évek első évtizedében véget érő, és e kihívásokra folyamatosan válaszokat kereső amerikai nagyhatalmi és transznacionális perspektívák viszonyát, kölcsönhatásait és feltételezhető összjátékát vizsgálja.

Title: State and corporate perspectives on computer-based communication and the digital media economy Abstract: This paper seeks to present an overview of the multi-stage transformation of the digital and increasingly internet-focused media economy over the last three decades. Accordingly, it outlines the main structural, organisational and operational features of the media’s convergence, telecommunications and computer technology, and ar¬gues that, in light of the foregoing, any sharp distinction between the ‘old’ and ‘new’ players in the media sector seems somewhat misleading and requires a more nu- anced approach. It then moves on to the current changes in the power relations of the digital media and information economy on the global stage.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.