Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.1.2 Language: hu Author(s):  Molnár Pál  / Pintér Henriett
Title: Szerzői láthatóság a hazai neveléstudományi folyóiratok hálózatában Abstract: A szakmai és a tudományos közösségek működésének egyik legfontosabb fóruma a szakfolyóirat, ahol eltérő aktivitással publikálunk szerzőként. Ez meghatározó a láthatóságunk, azaz nevünk, munkánk ismertsége és elismertsége szempontjából. Figyelemgazdaságban élünk, ahol a láthatóság és az abból fakadó figyelem fontos a szakmai sikerességünkben. Emellett tapasztalt és pályakezdő szakemberként egyaránt lényeges, hogy tudatában legyünk, kik és milyen módon vannak jelen, láthatók szakterületünk diskurzusaiban. Tanulmányunkban a vezető hazai neveléstudományi folyóiratokban 1991 és 2016 között publikáló szerzők láthatóságának feltárásával foglalkozunk tudománymetriai és hálózattudományi eszközökkel. Vizsgáljuk a produktivitás, a társszerzők és a társszerzői együttműködések eloszlását, valamint a társszerzői kapcsolatteremtési képességet (fittség). Elemzéseinkben rámutatunk arra, hogy ezek a tényezők eltérő mértékű láthatóságot biztosítanak, melyek között azonban korrelációs kapcsolat mutatható ki. Összességében megállapíthatjuk, hogy nem csupán a kiemelkedő publikációs teljesítmény biztosíthat figyelmet, a társszerzői együttműködéseknek is jelentős a szerepe. Ezek eloszlása azonban jelentős eltérést mutat a szerzői hálózatban.

Title: The Visibility of authors in Hungarian educational journal networks Abstract: Scientific journals are important forums of scientific and professional communities. Visibility in journals is important because we work in an attention economy. It could lead us to success through attention. Knowing who and how is present in our professional knowledge networks could help us to understand our positions in our professional communities. There are various conceptions of visibility. We refer to productivity and network presence of authors in publication networks. According to earlier scientometric and network research, in authorship networks distribution of productivity and co-authorship collaboration is unequal. Some authors are highly visible in the publication network, but many of them are on the periphery. We can measure visibility in various ways; we chose scientometric and network measures published in earlier studies. Our goal was to measure the visibility of authors (n=4281) who published in leading Hungarian educational journals (n=4) between 1991 and 2016. We focused on and compared the publication productivity, the co-authorship collaborators and collaborations as well as the co-authorship fitness of authors. Our results supported the assumptions of the powerlaw distribution of the measured indicators. Besides this, our analysis showed that the positions - the rankings of authors - is different in most of the measures, still we found moderate to strong correlations between them.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.