Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIV.2014.4.3 Language: hu Author(s):  Nyirő Nóra
Title: Áttekerjük vagy nem? Subtitle: A digitális videorögzítő technológiák elfogadása és terjedése Abstract: A digitális médiatechnológiákat jellemzően új médiának nevezik, és mint újdonságokat, folytonos figyelem övezi társadalmi és egyéni szinteken való használatukat, elfogadásukat, piaci és társadalmi terjedésüket. Anélkül, hogy jelen cikk állást foglalna az új és régi, modern és hagyományos média meghatározásában, az időben egymás után megjelenő médiatechnológiák felhasználói elfogadását helyezi a vizsgálódás középpontjába. A cikk alapját képező kutatásom célja az volt, hogy megismerje és feltárja a digitális televíziózáshoz kapcsolódó digitális videórögzítő technológia, mint innováció fogyasztói megítélését, valamint hogy azonosítsa a digitális videórögzítő technológia elfogadását befolyásoló tényezőket. Az eredmények azt mutatták meg, hogy az észlelt élvezeti értéknek mindenképpen szerepe van az elfogadásban és hat a jövőbeni használati szándékra. Az eredmények emellett igazolták a médiabefogadás elméletköre és a technológia-elfogadás modellje összekapcsolásának relevanciáját is.

Title: Media technology innovation, acceptance and diffusion Subtitle: fast-forward or not? Abstract: Digital media technology is part of ’new media’ as a phenomenon, and is in the forefront of social and individual use, research and market positioning. This article does not aim to define new and old, modern and traditional media, but aims to analyse users’ acceptance patterns regarding new technologies appearing subsequently, one after the other. The research presented in the article examines digital video recorder technology in relation of live television viewing, and tries to identify the influencing factors of its acceptance. From a theoretical point of view, the study proved the relevance of integrating media technology acceptance model and gratification theory. Also, from a practical point of view, it provides a detailed case study of the acceptance of digital video recorder technology.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.