Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIV.2014.2.3 Language: hu Author(s):  Iványi Márton
Title: „Kiber-szubkultúrák” Subtitle: internet és radikalizmus Abstract: A közösségi média, és tágabb értelemben a világháló tapasztalatai a fellelhető adatok már-már kontextualizálhatatlannak tűnően sokrétű jellege és mértéke mellett is azt sugallják, hogy a kibertér számos ideológiának, és rengeteg ezek által átitatott online csoportnak, „enklávénak” ad otthont. A szociálpszichológia által jól ismert csoportpolarizációs jelenség tükröződik azon radikális online mozgalmak tevékenységén, amelyek immár a világhálós sokszínűség nagy nyerteseinek tekinthetők.

Title: Cyber-subcultures Subtitle: internet and radicalism Abstract: Experiences and data of online social networking websites and generally, the internet, although diverse in nature and come in an extent almost impossible to contextualize already suggest that the cyberspace hosts a number of ideologies and many online groups, „enclaves” permeated by them. The operation of radical online movements, which are already to be viewed as the primary beneficiaries of the great heterogeneity of the internet, tends to reflect social polarization, a phenomenon well-known by and beyond the discipline of social psychology.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.