Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIV.2014.1.6 Language: hu Author(s):  Szűts Zoltán  / Yoo Jinil
Title: Digitális kultúránk aktuális kérdései Subtitle: Milyen értéket képvisel az, ami megfoghatatlan? Abstract: Az internet és az online médiafelületek mindennapi környezetünkbe való beépülésével a világháló kontextusába a témáról szóló viták egyik alapkérdésévé vált, hogy milyen értéket képvisel az a szellemi produktum, amely megfoghatatlan. Mind gyakrabban merül fel ugyanis az állítás, miszerint az interneten napjainkban egyszerre figyelhető meg a művészeti tartalom, illetve a szellemi tulajdon alul- és túlszabályozottsága. A jelenség szorosan kötődik az alkotások digitális másolhatóságának és megoszthatóságának kérdéséhez. Cikkünk arra keresi a választ, hogy a felhasználók hogyan viszonyulnak a digitálisan rögzített, és ilyen formában könnyen másolható, módosítható vagy törölhető tartalmak értékéhez. Szándékunk bemutatni egy duális, közszolgálati és kereskedelmi digitális kultúra modellt. Munkánkhoz két eltérő (digitális) kultúrában végzett kutatás kapcsolódik.

Title: Recent problems of digital culture. Subtitle: Value of incomprehensible Abstract: The ubiquitous computing and the incorporation of online media platforms into everyday surrounding created the environment extensive talk the copyright, and raised the question: what is the value of virtual intellectual property. We often claim that on internet the intellectual property is under- and over-regulated. The problem is closely linked to the phenomenon of digital storage and file sharing. One does not need a specific IT knowledge to obtain digital cultural products.This article asks how users relate to the digitally recorded culture which can be easily copied, modified or deleted. Our work led to the assumption that absence of body makes us undervalue digital culture. Our intention is also to introduce a dual – commons and profit orientated model – of digital culture. Results of 2 surveys on topic are also presented.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.