Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIV.2014.1.1 Language: hu Author(s):  Csedő Zoltán  / Tóth Tamás  / Égler András  / Sára Zoltán
Title: Online képzési stratégiák és módszerek a közszolgálati továbbképzésekben Abstract: A 21. század turbulens változásainak a közszférát közvetlenül érintő kihívásai új megközelítéseket kívánnak meg a közszolgálati továbbképzések terén. A társadalmi beágyazottság modern kihívásai (transzparencia, adatvédelem, ügyfélkapcsolat), illetve a tanulás új paradigmái (virtualizáció, mobilitás, perszonalizáció) a közszolgálati online továbbképzések innovációját és minél szélesebb körű implementációját sürgetik. Az eLearning rendszerek inherens potenciálja ugyanis, hogy adaptív megoldást képesek nyújtani e kihívásokra. Mindennek azonban kiemelt feltétele, hogy bevezetésüket jól átgondolt és előkészített, valós problémákra reflektáló stratégiaépítés előzze meg. Tanulmányunkban a nemzetközi trendek és tapasztalatok alapján az online továbbképzési stratégiaalkotás és módszertan kulcstényezőit mutatjuk be, nemzetközi jó gyakorlatok rövid esettanulmányaival kiegészítve.

Title: Online learning strategies and methods in the public sector Abstract: The public sector of the 21st century faces significant challenges that require a novel approach within learning and development, as well as knowledge management. Current trends of social embeddedness (transparency, privacy, customer relationship management), the new learning and development paradigms (virtualization, mobility, personalization) are urging the innovation and encouraging the broadest possible implementation of online learning management systems for the public sector. eLearning and knowledge management systems provide adaptive solutions to these challenges. The successful implementation of online learning and development must always start with a well thought strategy. Within our current paper, the key drivers of online learning and development strategies and methods are presented. Case studies of international best practices also illustrate key trends within the public sector.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.