Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.3.5 Language: hu Author(s):  Hülber László
Title: Az online projektmunka és megvalósításának eszközei Subtitle: Az oktatási célú közösségi hálózatok használatának praktikus kérdései Abstract: A tanulmány fókuszában a projektmódszer oktatási területen való felhasználása áll. Ez a módszer a tanulás tanulására nevel egy olyan problémamegoldó algoritmus elsajátításával, ahol a konkrét cél elérése másodlagos szerepet tölt be. A módszer hatékonyságát növeli az IKT-, illetve online eszközök bevonása. A cikkben ilyen módszerek és lehetőségek szisztematikus áttekintését olvashatjuk.

Title: Online project work and the way to realise it Subtitle: Practical use of educational social networking tools Abstract: The focal point of the study is the utilization of the project method in the field of education. This method teaches how to study with the help of acquiring a problem solving algorithm, where reaching the direct objective has a secondary role. The efficiency of the method is enhanced by ICT, and incorporated online tools. In the article we can read systematic review about such methods and opportunities.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.