Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.3.2 Language: hu Author(s):  Duma László  / Monda Eszter
Title: Táblagépek oktatási eszközként való bevezetésének lehetséges hatásai Subtitle: Információs társadalom forgatókönyvek Abstract: Az oktatásban is használják már az IT-t, és elérkeztünk a fordulóponthoz, amikor a számítógépek és laptopok után már az e-Learning módszereken alapuló, internettel összekötött táblagépek korszaka következik. A Futures managementből ismert Eltville modelljének segítségével elemezzük az oktatási rendszer hatásait, és a módszer lehetőségfeltárás szakaszában a Jövőkerék (eredeti angol nevén Futures Wheel) jövőkutatás módszerrel ábrázoljuk a lehetséges jövőbeni hatásokat. Az Eltville-módszer alkalmazását követően meghatározunk négy lehetséges szcenáriót, jövőképet. Az ICT eszközök lehetséges hatásai közül rendezőelvként kettőt emelünk ki: a fizikai, mentális és szociális lét dimenzióját és a tudásmegszerzésre, -megosztásra vonatkozó aspektust.

Title: Impact of the TabletPC as educational tools Subtitle: info-society scenarios Abstract: In the education the IT is used already and we are at the turning point where it comes the period of E-Learning systems based on internet-connected tablet PCs after the desktops and laptops. We analyze the impacts of educational system with the from Futures Management well-known Eltville model, and we illustrate the possible future impacts with the Futures Wheel method (well-known from Futures Studies) in the possibility-exploration phase of the method. We define four possible scenarios after the application of Eltville method. We highlighted two from the possible impacts of ICT tools: the dimension of physical, mental and social existence and the aspect of knowledge searching and –sharing.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.