Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.3.1 Language: hu Author(s):  Ollé János
Title: A tudás alapú társadalom iskolája Subtitle: A társadalom iskolája Abstract: Az iskola mint tudásközpont szerepe az információs társadalomban több szempontból is újraértékelődik. Mi a tanár, a diák, vagy akár az iskola új szerepe az információs társadalom iskolájában? Az egyéni vagy a közösségi érdek a fontosabb? Az iskolátlanítás folyamatában egyre inkább az információmegosztás, és nem az információirigység az adaptív stratégia.

Title: The schools of the knowledge society Abstract: The original picture of the school as a center of knowledge is reassessed in many ways in the Information Society. What is the teacher, the student, or the school’s role in the new paradigm of education? The individual or the community is more important? In the process of deschooling the sharing of information is more adaptive strategy than the information-envy.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.