Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.2.7 Language: hu Author(s):  Sulyok Judit
Title: Mi újság a médiában? Subtitle: Az írott sajtó szerepe az imázs formálásában egy turisztikai desztináció, a Balaton példáján keresztül Abstract: A média és a turizmus számos ponton összefonódik, mindkettő a mindennapi élet szerves része. A turizmus az a gazdasági ágazat, amely a legpozitívabb képet sugározza egy területről. Elismerve gazdasági jelentőségét, a magyarországi média kiemelt figyelmet szentel a turizmusnak. A tanulmány egy, a hazai vendégforgalomban vezető szerepet betöltő úti cél, a Balaton segítségével vizsgálja, hogy az írott médiában megjelenő nem fizetett tartalmak milyen képet sugároznak a potenciális utazók és a döntéshozók felé. A kutatás eredményei alátámasztanak több turizmuselméleti tételt, és több ponton párhuzamba állíthatók a balatoni turizmus főbb jellemzőivel. A következtetések közelebb visznek a turisztikai desztináció imázsának komplex értelmezéséhez, és így hozzájárulnak a hely által közvetített, minden célcsoport számára releváns értékek meghatározásához.

Title: What is going on in the media? Subtitle: The Role of the Written Media in Forming the Image of the Lake Balaton as a Tourism Destination Abstract: Media and tourism are connected in a lot of ways, both are integral part of the daily life. Tourism is the industry that shows the positive picture of a destination in the media. Acknowledging its economic importance, the Hungarian media has a strong focus on tourism. The article’s aim is to provide an overview of the image of the Lake Balaton in the written media, analysing the messages sent out by the media to potential travellers and stakeholders. The research includes the analysis of the news (unpaid articles). The results prove some general tourism hypothesis, and shows connection with the characteristics of the Lake’s tourism. The mainly positive media image reflects the main characteristics of the destination, furthermore is often the scene for actual problems. The conclusions aim to understand the complexity of tourism image, and so help to find out the brand values that a tourism destination can offer for all of its stakeholders.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.