Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.2.2 Language: hu Author(s):  Csüllög Krisztina
Title: Szabadidős netezés Subtitle: társasan vagy magányosan? Abstract: Az internet társadalmi hatásairól több évtizede folyik a diskurzus. A terjedés kezdetén még gyakoriak voltak az új médium lehetséges hatásaival kapcsolatos szélsőségesen negatív vagy pozitív nézetek. A 90-es évek közepétől ezeket az elmélkedéseket felváltották az empirikus kutatások, melyek fő kérdése az volt, hogy vajon az új kommunikációs technológia elősegíti vagy gátolja az emberi kapcsolatok fenntartását. Ezek egyik irányzata az internethasználat időtöltés jellegére fókuszál, és azt vizsgálja, hogy a nethasználat milyen hatással van a társas együttlétekkel, illetve más szabadidős tevékenységekkel töltött időre. A tanulmányban ebből a perspektívából tekintem át az eddigi nemzetközi és hazai kutatási előzményeket, és mutatom be a World Internet Project magyarországi adatain végzett saját elemzéseim eredményeit.

Title: Leisure time on the Internet Subtitle: social or lonely? Abstract: The social impact of the internet has been in the focus of debates in recent decades. In the beginning of the diffusion the extreme positive or negative views were abundant. From the middle nineties these speculations were replaced by the empirical researches. The main question of these was whether the new communication technologies would facilitate or interfere the maintenance of personal relationships. One branch of these researches considers the Internet usage as a way of spending time, and it analyses the association of net usage with time spending on social and other leisure time ac-tivities. This study is aimed to review the main international and Hungarian literature concerning the topic, and my own research results based on the analysis of the World Internet Project’s database.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.