Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.1.6 Language: hu Author(s):  Rab Árpád
Title: Információs kultúra az egészségügyben, különös tekintettel az m-Health területére Abstract: A cikk az információs kultúra megjelenését vizsgálja az e-egészségügy területén, szűkebben az m-Health friss szegmensére koncentrálva. Megállapítást nyer, hogy az m-Health projektek túlnyomó többsége világszerte kísérleti, ellenőrizetlen fázisban van. Világosan kirajzolódik, hogy a legnagyobb hiányosságok és a legnagyobb lehetőségek nem az eszközkészlet, hanem az információs kultúra fejlesztésében és a tudáshiány csökkentésében rejlenek. Több tematikus terület (személyes információkezelés, stratégiai tudás, önmenedzselés stb.) áttekintése világít rá az információs kultúra döntő fontosságára az e-egészségügy területén. A különböző területek vizsgálata során kiderült, hogy a veszélyek és nehézségek túlnyomó többsége az információs kultúra szerteágazó területére vezethető vissza. Az e-egészségügy fejlesztése során tanulságos lehet az e-kormányzat története sikereinek és kudarcainak feldolgozása.

Title: Information culture in healthcare, especially in the field of m-Health Abstract: This article examines the role of the information culture in the area of e-Health, more narrowly focused in the area of m-Health. First it is found that the vast majority of m-Health projects worldwide are in pilot, uncontrolled phase. Secondly we can see that the greatest opportunities and the greatest shortcomings are not in the field of development of the ICT tools, but in the development of the information culture and to remedy the deficiencies in knowledge. During the development of e-Health is advisable to keep in the mind the best and worst practices of e-government.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.