Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.1.4 Language: hu Author(s):  Révészné Kocsis Eszter  / Vilmányi Márton
Title: Dinamikus kapcsolati képességek modellezése szervezetközi együttműködések során Abstract: A szervezetközi együttműködések, mint jelenség, az elmúlt húsz évben egyre inkább központi kérdést jelent a marketingben, stratégiai menedzsmentben és az innováció-menedzsmentben, főképpen akkor, amikor egy-egy szervezet sikeressége nem kizárólag belső hatékonyságán, eredményességén múlik, sokkal inkább azon hálózat(ok) sikerességén, melyek részeként tevékenykedik. Jelen cikkben az interakció folyama-tát a szervezet nézőpontjából szemléljük. Központi kérdésünk, hogy mely erőforrások, folyamatok segítségével dolgozza fel egy szervezet a vevő-szállítói interakció következményeit az együttműködések menedzselése során, vagy másképpen fogalmazva, hogyan módosítja, változtatja kapcsolati magatartását, kapcsolati képességeit.

Title: Dynamic relationship capabilities in intercompany relationships Abstract: Intercompany relationship has attracted much interest in the last twenty years in the field of marketing, strategic management as well as in the field of innovation management. Managing intercompany relationship has become a cardinal question nowadays, especially when the success of a company depends not only on its own performance but on the performance of the networks it is embedded in. Scholars dealing with intercompany relationships have been focusing on the transformation, change and management of these activities lately. This paper surveys the capability of managing intercompany relationships, from the interaction point of view. We try to identify the resources and processes through which the company elaborates the consequences of its buyer-seller interactions, in other words how do companies modify and change their relationship behavior and relationship capabilities.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.