Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.1.3 Language: hu Author(s):  Merkovity Norbert
Title: Az állampolgárok az új politikai kommunikációban Abstract: A széles körben elfogadott felfogás szerint három szereplője van a politikai kommunikációnak: a médiarendszer, a politikai rendszer és az állampolgárok. Amíg az előző két szereplő hosszú ideje meghatározza a politikai kommunikációban zajló folyamatokat, addig az állampolgároknak viszonylag kevés szerep jutott. Ebben hozott változást az „új” vagy „információ kori” politikai kommunikáció, ahol az új információs és kommunikációs technológiáknak köszönhetően az állampolgárok csoportja már nem elszenvedője a folyamatoknak, hanem aktív befolyásolója is. Az állampolgárokat nehéz egyetlen entitásként vizsgálni, hiszen egy-egy társadalom heterogén csoportokból áll, amelyek igen sokszor ellentmondanak egymásnak. Ez a tanulmány nem is vállalkozik erre. Első-sorban, de nem kizárólag az Y generáció új kommunikációs technológiák használatának szokásaiból indul ki, példaként a közelmúlt főbb történéseit használja. Egyebek mellet az „arab tavasz” és az Anonymous hackercsoport jelenségein keresztül jut el oda, hogy két főcsoportot állít fel az új technológiák használatának tekintetében: az inaktív és az aktív hálózatokat. A fő különbség abban ragadható meg a két hálózat között, hogy amíg az előbbi eszközként tekint az új technológiára, addig az utóbbi az eszközt és a célt is az új technológiákon találja. Mindkettőnek vannak látványos megnyilvánulásai, amelyek hatással vannak a politikai kommunikációban zajló folyamatokra, megdöntve ezzel a médiarendszer és a politikai rendszer hegemóniáját.

Title: The citizens of the new political communication Abstract: According to the widely accepted view there are three actors in political communication: media system, political system and the citizens. While the previous two actors have been determining the trends of political communication for a long time, the citizens have relatively had small role. The “new” or “information age” political communication has brought a change in this, where due to the new information and communication technologies, the citizens are not the victims but also active influencers of the processes. It is difficult to investigate the citizens as a single entity, because the society is composed of heterogeneous groups, which very often contradict each other. This study does not undertake to do so. As examples, it applies the recent major happenings in the habits of the use of new communication technologies of the generation Y. The article establishes two main groups in the use of new technologies and it gets there – among other examples – trough the phenomena of the “Arab Spring” and the Anonymous hacker group: the inactive and the active networks. The main difference between the two networks is the following: while the first regards the new technologies as a tool, the second regards them as a tool and also finds its goals on the new technologies. Both have attractive manifestations that affect ongoing processes of political communication, breaking the hegemony of media system and political system.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.