Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.1.2 Language: hu Author(s):  Szirbik Gabriella
Title: Az információs társadalom árnyékvilágához. Subtitle: Az állami gondozottak és a tudástechnológiai kihívás Abstract: Dolgozatunkban az állami gondoskodás rendszerét, azaz a magyar gyermekvédelmi szakellátást vettük górcső alá az információs társadalom szociálpolitikai, és oktatási ki-hívásai szempontjából. Köztudott, hogy szociális problémákat pedagógiai eszközökkel megoldani nem lehet. Aki ebben spekulál, azt folyamatos kudarc fogja érni. Az állami gondoskodás rendszerében lévő anomáliákat és a gondozotti státuszból fakadó hátrányokat figyelembe véve, mégis úgy gondoljuk, hogy bizonyos nevelési-oktatási elképzelések olyan irányba mozdíthatják el a rendszert, mely jelentősen hozzájárulhat az érintettek társadalmi életesélyeinek növeléséhez, s az információs korszak által támasztott elvárásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz.

Title: To the dark side of the information society. Subtitle: The children in care and the challenge of the knowledge technology Abstract: In our essay we examined the system of child in care- the Hungarian protection of children from the view of the socialpolitics and the challenge of education of the information society. It is a generally known fact that social problems cannot be solved by pedagogical methods. The one who speculates about it will continually fail. To take the anomaly and the disadvantages of being a child in care into consideration we think that certain educational conceptions may change the system into such directions that can contribute to the better chance of life of the children in care very much and to the flexible adjustment to the expectations by the information era.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.