Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XI.2011.1-4.8 Language: hu Author(s):  Sinka Róbert
Title: A konnektivizmus földrajza Abstract: Az információs társadalom a modern kor technológiájára épülő társadalmi forma, melyben a társadalmi berendezkedés, a tudásátadás és közvetítés, valamint a gondolkodást meghatározó és befolyásoló környezeti feltételekért jelentős mértékben az infokommunikációs technológia eszköztára tehető felelőssé. A konnektivizmus föld-rajza a geográfiai kutatások információs társadalomhoz történő illesztését jelenti. A konnektivista szemlélet egy módosult szerepkör, a hálózati társadalom szereplőit jellemző magatartásforma. A társadalom homeosztázisát is biztosító kapcsolatok a hálózati elemeken keresztül épülnek fel, melyeknek egy technológiai és egy humán interfész (ún. konnektivista kompetencia portfólió) vetülete van. A kompetenciaalapú tudástársadalom az információs társadalom érett szakasza, amely a jövőben a térbeli vizsgálatok egyik kiemelt területe lehet.

Title: Geography of the Connectivism Abstract: Information society is a social form based on modern technology in which it is the set of means of the infocommunication technology that is to a considerable degree responsible for the enviromental conditions defining and influencing social arrangement, transfer of knowledge, essentially thinking. The geography of connectivism means fitting geographic research to information society. Connectivist approach is a modified role, a form of behavior featuring the characters of network society. The connections ensuring also social homeostasis are built on network elements, which have a technological and a human interface (so-called connectivist competence portfolio) aspect. The competence based knowledge society is a mature stage of information society, which might become one of the target areas of spatial research in the future.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.