Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XI.2011.1-4.5 Language: hu Author(s):  Duma László  / Monda Eszter
Title: Tapasztalati termékek Subtitle: az internetes tájékozódástól a vásárlásig Abstract: Cikkünk körbejárja az internetes tájékozódástól a vásárlásig terjedő utat a tapasztalati termékekre fókuszálva. A tanulmány elején a tapasztalati termékek tulajdonságait mutatjuk be, majd megvizsgáljuk az információtechnológiának ezekre a javakra ható tényezőit. A kommunikációs csatornák átrendeződését egy kutatással kívánjuk megvizsgálni, amelyben a felhasználóknak a tapasztalati termékekkel kapcsolatos szokásait vizsgáljuk. A vizsgálat főként arra terjed ki, hogy milyen információs csatornák segítségével jut el a felhasználó a vásárlásig, illetve az azt megelőző információgyűjtésig, és mennyire meghatározó a közösség véleményformáló ereje és az általa létrejött kollektív tudat. Ennek eredményeképp a vállalatok is felkészülhetnek az online világban egyre inkább élesedő versenyre. Összegzésképpen a mintából levonható tanulságok, gyakorlati példák és a releváns uralkodó elméletek alapján meghatározzuk azokat a fontos IKT-eszközöket, valamint fejlődésük várható irányát, amelyeknek döntő hatásuk lesz a közeljövőben a fogyasztók viselkedésére.

Title: Experience goods Subtitle: from the online information gathering to the actual purchase Abstract: Our article portrays the path from the online information gathering to the actual purchase, focusing on experience goods. In the beginning of our study we show the characteristics of experience goods then we analyze those factors of the information technology which have effect on these goods. Our purpose is to examine the realignment of the communication channels by researching the behaviors of users regarding experience goods. The core of the research is mainly about examining what information channels lead the user to the purchase and to the prior step of collecting information and how determining the opinion-shaper force of the community is and the collective consciousness that it forms. As a result of this research, companies will be able to prepare for the ever increasing competition of the online world. In summary, we determine the important ICT tools and the direction of their expected evolution which will have a main effect on consumer behaviour in the near future.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.