Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XI.2011.1-4.10 Language: hu Author(s):  Kerekes Pál
Title: Jersze, elektronikusan is! A könyv a digitális kultúrában Abstract: Az olvasás világa megváltozik. A könyv korszakváltás előtt áll. Az internet és a különböző hozzáférési eszközök – mint az iPad, a mobiltelefon, a notebook az asztali számítógép, és természetesen maga az e-reader – átalakítják a tudás és a műélvezet megszokottságait. A gazdag és nemes hagyományú nyomtatott könyv kizárólagossága megszűnt. A szövegek az internetre kerülnek, olvasásukhoz innovatív készülékek szükségesek. A képernyő napi életünk részévé vált, a betűáradatot elektronikusan kapjuk, digitálisan továbbítjuk. Ennek a folyamatnak néhány alapelemét igyekszik a tanulmány vizsgálni, a könyvészeti vonatkozásokra koncentrálva.

Title: Jersze, digital, too! The book in digital culture Abstract: The reading world is changing. The book is facing a new area. The internet and a variety of access devices - such as iPad, mobile phones, note-books, desktops, and of course the e-reader itself – are transforming the logistic of knowledge and reading enjoyment. The monopoly of the tradition-rich, printed books has ceased to exist. The texts get to the internet, and to read them innovative devices are required. The screen has become part of our daily lives, the deluge of letters arrive us electronically, and we transmit them digitally. The study seeks to examine some basic elements of this process, focusing to the bibliographical aspects.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.