Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XI.2011.1-4.1 Language: hu Author(s):  Nemeslaki András
Title: Tűz és víz határán a gazdaságinformatikában Subtitle: a technológiai konstruálás és a társadalmi konstruktivizmus összekapcsolásának lehetősége Abstract: Az informatikai eszközök, információrendszerek alkalmazásának célja a gazdasági működés eredményességének és hatékonyságának a javítása, azaz az üzleti értékmaximalizálás. Elméleti szinten a gazdaságinformatika két problémát vet fel ezzel kapcsolatban: a) milyen informatikai eszközökkel valósítható meg a szervezeti értéknövelés, illetve b) mivel magyarázható hogy sokszor a legjobb minőségű ICT-alkalmazások sem érik el a kívánt eredményességnövelést vagy hatékonyságjavítást. A cikkben amellett érvelek, hogy a komplex ICT-rendszerek szervezeti hatásainak megértéséhez és a gazdaságinformatika szakterületének identifikációjához nagymértékben segíthet a technológiadeterminizmusnak, mint tudományos alapelvnek a kiterjesztése. Egyrészt a tudománytechnológia-elméletek (STS – Science Technology Studies) konstruktivista irányainak figyelembevétele, másrészt a normatív jellegű mesterséges alkotások tudománya (sciences of the artificial) és az abból levezethető konstruálástudomány (design science) és akciókutatás-módszerek (action research) komoly szemléleti segítséget ad-hatnak a gazdaságinformatikusok számára.

Title: Between fire and water in economical informatics Subtitle: the connection solution of technological construation and social constructivism Abstract: The main objective of information system (IS) management is to ensure the efficiency and effectiveness of information communication technology (ICT) applications in organizations, that is to provide ICT enabled organizational value. In the opinion of the author, the foundation disciplines of information systems raise two key questions related to this a) how to define, design, create and implement ICT resources in order to achieve the organizational objectives, and b) how can we explain that quite often even the best quality ICT resources are not able to achieve enhancement of organizational value. The first issue is an engineering type of dilemma, consisting of design, construction and project management; while the second is a typical social science problem entailing economics, organizational science and sociology. The author develops a series of arguments that in order to solve these dilemmas an extension of the traditional technology deterministic view is necessary in the hungarian IS research and education community. The first such extension is the incorporation of Science Technology Studies (STS) especially with the areas of social construction of technology and actor-network theory (ANT). By integrating these into IS we will have a much better understanding of the effects and impediments of the presently so popular ubiquitios computing. The second extension, based on the best practices of US Ph.D. programs are the incorporation of Herbert Simon ́s theory of the sciences of the artificial which enable IS professionals to clearly appreciate the importance of design science and action research contributing to the actual construction and configuration of complex ICT and organizational resources.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.