Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.X.2010.3-4.1 Language: hu Author(s):  Koltai Andrea
Title: A kistigrisek nagy ugrása Subtitle: A mobilkommunikáció evolúciója Gartner hiperciklus-elmélete alapján Abstract: A tanulmány a mobilalkalmazások egyedfejlődését vizsgálja az amerikai Gartner Inc. által kifejlesztett ún. hiperciklus-elemzési módszer és Rogers innovációk diffúziójára vonatkozó modelljének összevetésével. Az egyes értéknövelt szolgáltatások hiperciklusgörbe mentén történő lokalizálása, vagyis evolúciós szintjének meghatározása után definíciós áttekintést ad néhány kiemelt mobilkommunikációs technológiáról, majd bemutatja az azokhoz tartozó főbb teljesítménymutatókat (penetráció, generált forgalom, bevétel stb.), különös tekintettel az ázsiai- és csendes-óceáni térség országaira. A deskriptív jellegű tanulmány afféle státusriport az egyik legnépszerűbb információs és kommunikációs technológia, a mobilkommunikáció piaci helyzetéről.

Title: Little tigers’ big surprise Subtitle: The evolution of telecommunication based on Gartner’s hype cycle theory Abstract: From the practical aspect and based on the American Gartner’s hype cycle analyzing tool and Rogers’ theory on the diffusion of innovations this paper is studying the evolution of mobile applications. After having located the different value added services on the hype cycle curve, i.e. defining their level of evolution, it provides a definitive overview about some of the different mobile communication technologies and also presents the most relevant belonging key performance indicators (e.g. usage penetration, traffic generated, income etc.) – taking examples especially from the countries of the Asian-Pacific region. The descriptive work is a kind of status report on the market situation of the most popular information and communication technology (mobile communication).
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.