Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.X.2010.2.3 Language: hu Author(s):  Prazsák Gergő
Title: Prolegomena az európai internethasználók értékpreferencia-változásának vizsgálatához Abstract: Az egyén és a közösség értékrendje meghatározó módon befolyásolja az emberek tevékenységét és viselkedését. A tanulmány szerzője megkísérli beilleszteni az egyén és a kultúra által preferált értékeket az internet használatát elsősorban szociológiai okokkal magyarázó modellekbe, és szociológiai (Schulze), szociálpszichológiai (Schwartz) és filozófiai (Kant, Nietzsche) megközelítésekre egyaránt támaszkodva elemzi az internet használatát meghatározó értékrendszer alakulását. Empirikus vizsgálatában az Európa 15 éven felüli polgárainak értékpreferenciáit feltáró European Social Survey (ESS) kutatási projekt 2002 és 2008 között felvett, mintegy kétszázezer ember válaszait tartalmazó reprezentatív adatbázisának újszerű feldolgozására vállalkozik.

Title: Prolegomena to the exploration of recent changes in value preferences of European internet users Abstract: The paper focuses on value preferences held by individuals and communities, decisively affecting their actions and behavior. Embedding these preferences into the sociological models used for explaining various patterns of internet usage, the author builds upon sociological (Schulze), social psychological (Schwartz) and philosophical (Kant, Nietzsche) approaches, and offers a novel analysis of recent value changes among European internet users. In his empirical investigation, he uses the 2002-2008 database of the European Social Survey project, containing some two hundred thousand people’s answers that are representative of the opinion of European citizens regarding relevant personal and cultural values.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.