Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.X.2010.1.6 Language: hu Author(s):  Finna Henrietta  / Forgács Tamás
Title: A rugalmas foglalkoztatási formákról Abstract: A globalizáció és a jelenlegi válság hatásaira reagálva a szervezetek számos, a munkaerő-állománnyal összefüggő döntéskényszerrel szembesülnek. Fontos felismerniük a rugalmas, alternatív foglalkoztatási formák szerepét, egyrészt a munkaerőköltségek csökkentése, másrészt a változó vevői igényeknek való jobb megfelelés érdekében. A tanulmány áttekintést ad a munkaerő-piaci rugalmasság jelentőségéről, az alternatív munkavégzési formák típusairól és a „rugalmas vállalat” Atkinson által kidolgozott modelljéről. Szerzői bemutatják az egyik atipikus forma, a távmunka speciális jellemzőit és célcsoportjait, valamint a távmunka bevezetéséhez szükséges munkavállalói és munkáltatói kompetenciákat, infrastrukturális igényeket és a vele járó kockázatokat is.

Title: About flexible employment forms Abstract: While reacting to globalization and to the ongoing crisis, organizations have to make numerous decisions about handling workforce. They should realize that flexibility is gathering ground in employment with regards to costs, and consider alternative forms in order to be more adaptive to changing customer needs as well. This paper gives an overview on flexibility in employment, types of non-standard work schemes, and Atkinson’s model of the „Flexible Firm”. The authors focus on the specific features, target groups, necessary competencies, infrastructural requirements and risks of introducing telework as an atypical employment form.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.