Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.X.2010.1.5 Nyelv: hu Szerző(k):  Koltay Tibor  / Boda István
Cím: írástudások az információs társadalomban amatőröknek és szakembereknek Absztrakt: Az információs társadalom a különböző neveken nevezett írástudások (műveltségek) vagy éppen ezek hiányának világa is. Ezeket sokféleképpen definiálhatjuk. Korunk írástudásának széles a hatóköre, így egyaránt kötődik a technológiákhoz és a kultúrához. A számba vehető írástudások, az információs műveltség, a médiaműveltség és a digitális írástudás, amelyet mint multimodális műveltséget célszerű megközelítenünk. A különféle írástudások között számos párhuzamot találunk, de bőven akadnak különbségek is. Ezen túl tudáselméleti megközelítésben is érdemes foglalkozni velük, ahogyan azzal is, hogy a web 2.0-s környezetben különbséget kell tennünk az amatőröknek és szakembereknek szóló írástudások között.

Cím: Literacies of the information society for amateurs and for professionalsy Absztrakt: The information society is characterized by the presence and often the absence of literacies that are named and can be defined differently. The scope of literacy of our age is broad, thus it is tied both to technology and culture. The literacies worth of consideration are information literacy, media literacy and digital literacy which is expedient to be approached as a multimodal one. A number of similarities as well as differences can be found among the different literacies. It is worth to approach them form the viewpoint of knowledge theory. In the light of the Web 2.0 we should also take the need to differentiate between literacies for amateurs and professionals into account.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.