Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.X.2010.1.2 Language: hu Author(s):  Stehr Nico
Title: Mi a társadalmilag releváns tudomány? Abstract: E tanulmány szerzője a C. P. Snow által megkülönböztetett „két kultúra” elemzésé-ből kiindulva a következő megállapításokra jut: a tudomány növekvő jelentősége és többszörösen bebizonyosodott társadalmi hasznossága ahhoz vezetett, hogy a fejlődés egy bizonyos fokára jutott társadalmakban a tudomány a társadalmilag releváns tudás legfőbb forrásaként szilárd monopolhelyzetbe került. A feltárásra váró új területek kutatását és ezáltal a döntéshozatal és a társadalmi cselekvés számára nyíló mozgástér ki-terjesztését szolgáló funkciójában a tudomány egyszerűen pótolhatatlan. Ugyanakkor a tudománynak az új tudást ma hipotetikus tudásként kell prezentálnia, ami a jövőben módosulhat. A tudomány is létrehozza a maga sajátos bizonytalanságát: a tudományos eszközökkel elért minden új ismeret egyszersmind a még nem kielégítő tudás új területeit jelöli ki. Mégis a tudomány az egyetlen legitim eszköz a tudás létrehozására, bármennyire bizonytalan legyen is. A tudomány feladata többé nem a biztos tudás közzététele, hanem inkább a bizonytalanság kezelése.

Title: What is Socially Relevant Science? Abstract: In this paper, the author discusses the two cultures of scientific knowledge distinguished by C. P. Snow, and comes to the following conclusion: The growing significance of science and its manifold social utility has led to its having an extensive monopoly on the production of socially relevant knowledge. In its function of researching new areas and thus expanding the latitude for making decisions and taking action in society, science is simply irreplaceable. At the same time, it must present novel scientific knowledge as hypothetical knowledge, which could also appear differently in the future. It produces its own type of uncertainty, in that every new piece of knowledge gained by scientific means also marks out new areas of inadequate knowledge. However, in spite of all the uncertainty of knowledge production, science is the only legitimate way to create knowledge in modern society. Its task is not the promulgation of certain knowledge, but rather the management of uncertainty.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.